ติวสถาปัตย์สอนตัวต่อตัว สอนทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ นั่งเรียน4ชม. เรียน 10 ครั้ง เลือกรอบเรียนได้เอง รอบเช้า 9.00-13.00น. หรือ รอบบ่าย 13.00-17.00น. วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 4500 บาท ทุกคอร์ส

                                         

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม  PAT 4

สอบตรง จุฬาฯ / ศิลปากร / ลาดกระบัง / เกษตร / ธรรมศาสตร์ / พระจอมเกล้าธนบุรี / เชียงใหม่ /       

ขอนแก่น / CU – TAD for INDA / COMMDE CHULA { international program} ทำ PORTFOLIO

วาดเส้นมัณฑนศิลป์ + ออกแบบ วิชาภาค + ปฏิบัติ – ทฤษฎี นฤมิตศิลป์ 

 PAT 6

คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร:ออกแบบนิเทศศิลป์ / ออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบผลิตภัณฑ์ /    

ประยุกต์ศิลป์ฯ / ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา / ออกแบบเครื่องประดับ / ออกแบบแฟชั่น   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชานฤมิตศิลป์ : ออกแบบเรขศิลป์ / หัตถศิลป์-เซรามิกส์ /นิทรรศการศิลป์

คณะคุรุศาสตร์ศิลปศึกษา จุฬาฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร : ออกแบบสื่อสาร / ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง : ออกแบบนิเทศศิลป์ / การถ่ายภาพ / ภาพยนต์และดิจิตัลมีเดีย

 

ART SKILL STUDIO สอนตัวต่อตัว สอนทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ ไม่ขายคอรส์แยกวิชา นั่งเรียน 4 ชม. 

เรียน 10 ครั้ง ในราคา 3,500 บาท ทุกคอร์ส

                                                                                     

ข้อดีของการเรียนแบบตัวต่อตัว พี่ติวจะวิเคราะห์จุดบกพร่องของน้องๆเป็นรายบุคคล และช่วยพัฒนาทักษะให้แข็งแรง

น้องๆจะสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได้อย่างรวดเร้วในคอร์สเดียว การันตรีได้จากผลสำเร็จ ART SKILL STUDIO ได้ส่งน้องๆเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างต่อเนื่องในการเรียนเพียงคอร์สเดียว

Visitors: 25,767