สถาปัตยกรรม

คอร์สของเรา DESIGN  ไว้รองรับทุกสาขาวิชา

  • ไม่ว่าน้องๆจะสอบสาขา-ภาควิชาใด เราจะให้เรียนปูพื้นฐานและเรียนรู้ทักษะของภาควิชานั่นๆ โดยจะมีแนวข้อสอบ PAT4 เป็นเกณฑ์หลัก

 

การเรียนการสอนมีลักษณ์อย่างไร?

  • เราสอนโดยแบ่งกลุ่มย่อย โดยครูผู้สอนจะเข้าถึงน้องๆทุกคน
  • เป็นการเรียนที่มีคอร์สต่อเนื่อง - ไปจนถึงวันสอบ เพราะวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาทักษะ ยิ่งฝึกมาก ยิ่งได้มาก
  • เราดูแลเรื่องการเลือกคณะ และแนะแนวสาขาวิชาชีพด้วย ทีมงานของเราโดยมีพี่ๆ สถาปนิก นักออกแบบในวงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 25,119