วาดเส้นมัณฑนศิลป์+ออกแบบ

คอร์สปิดเทอม SUMMER   : วาดเส้นมัณฑนศิลป์ คอร์สนักเรียนใหม่สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีมาบ้างจากที่อื่น
ปรึกษาคอร์ส-ถามทาง 
www.facebook.com/artskillstudio

(ทุกคอร์ส มีคอร์สที่ Level Up ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันสอบ)

สามารถดูได้จากคู่มือการลงคอร์ส

สำหรับน้องๆที่ต้องการจะเข้า (ไม่ว่าจะเข้าที่ไหน วิชาวาดเส้นฯ เป็นวิชาสอบทั้งสิ้น และสำคัญที่สุด)

A คณะ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร – ภาควิชา

: ออกแบบตกแต่งภายใน
: ออกแบบนิเทศศิลป์
: ออกแบบผลิตภัณฑ์
: ออกแบบเครื่องประดับ
: ประยุกต์ศิลป์ศึกษา
: ออกแบบเครื่องเคลือบฯ


B คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

: นฤมิตศิลป์ – เรขศิลป์ <Graphic Design>


C คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

: สาขา ศิลปศึกษา (5 ปี)


D คณะศิลปกรรมศาตร์ มศว ประสานมิตร

: สาขา ออกแบบสื่อสาร


E คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เฉพาะ 3 สาขานี้เท่านั้น

: ออกแบบนิเทศศิลป์
: การถ่ายภาพ
: ภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย

 

 

 

 

 

 

Visitors: 25,119