อุปกรณ์

การเรียนวิชาเหล่านี้จำเป็นอย่างมากที่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบ และควรให้ความสำคัญในทุกรายระเอียดด้วยตนเอง น้องๆอย่าให้ผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อให้

เพราะถ้าเราเป็นผู้เลือกเอง ลงมือซื้อเอง เราจะมีความรู้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างเกียวกับอุปกรณ์นั่นๆ แถมเรายังเป็นผู้ลงมือใช้มันเองอีกด้วย เราย่อมรู้ดีที่สุดค่ะ

ข้อดีของการไปซื้อเองนั่นมีประโยชน์มากค่ะ อย่ามองข้ามนะ เพราะการที่เราจะก้าวไปเป็น ARCHITECT / DESIGNER หรือนักออกแบบในอนาคตนั่น

จะต้องมีนิสัยช่างสังเกตุติดตัวทุกคน และตั้งคำถามแสวงหาคำตอบอยู่เสมอ ในวัสดุ,อุปกรณ์ใหม่ๆตลอดเวลา มันเป็นนิสัยและทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องติดตัวน้องๆไป 

Visitors: 25,119