แนะแนว

ความถนัดทางสถาปัตย์ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ + ออกแบบ

 1. ระยะเวลาการเรียน
  • สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน 4 ปี
 2. ระบบการสอบ 
  • สถาปัตย์ภายใน มีทั้งระบบสอบตรง และสอบ admission สำหรับการระบบการสอบให้ติดตามเป็นปีต่อปี

 มัณฑนศิลป์ออกแบบภายใน
  [คณิต/วิทย์+ไทย/อังกฤษ/สังคม40%]+[วาดเส้นมัณฑนศิลป์30%+ออกแบบภายใน30%]

*** ตรงนี้ มัณฑนศิลป์ ปฏิบัติโหดกว่า แต่ขอบอกว่า วิชาการโหดกว่าโอเนต โดยเฉพาะ วิทย์กับคณิต ***

 1. การเลือกคณะเมื่อคะแนนออก (ระบบ admission)
  • สถาปัตย์ภายใน เลือกได้หลายที่ จุฬาฯ / ลาดกระบัง / บางมด / ธรรมศาสตร์
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน มีที่เดียวคือ “คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร” ไม่มีระบบ admission

มัณฑนศิลป์ มีเกณ์ฑวิชาเฉพาะขั้นต่ำที่ 50 คะแนน
เช่น หากวาดเส้นได้ 100 คะแนน แต่ออกแบบภายในได้ 49 ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณา
เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาการก็อยู่ที่ 30%

 1. จำนวนรับ 
  • สถาปัตย์ภายใน จุฬาฯ / ลาดกระบัง / บางมด / ธรรมศาสตร์ รับที่ละ 30-40 คน รวมๆทุกมหาลัยประมาณ 120-130 คน
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน รับ 50 คน (ไม่รวมโควต้าประมาณ 3-5 คน)
 2. การเรียนการสอนคำนวณ 
  • สถาปัตย์ภายใน จุฬาฯ มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกหลังจบทำงานแล้ว 2 ปี
  เพราะยัด วิชาคำนวณและ Construction มาก เรียนหนัก
  • สถาปัตย์ภายใน ลาดกระบัง มีคำนวณพอสมควร เช่น สถิติ แคลคูลัส และแมคคานิกส์
  • สถาปัตย์ภายใน บางมด เรียนเป็นภาษาอังกฤษ มีคำนวณ คล้ายลาดกระบัง
  • สถาปัตย์ภายใน ธรรมศาสตร์ เรียน 4 ปี
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน มีคำนวณตัวเดียวคือ คณิตศาสตร์ของนักออกแบบ เช่นการหาพื้นที่วงกลมฯลฯ ง่ายมากๆ
 3. ลักษณะ Concept ของการเรียน 
  • สถาปัตย์ภายใน เน้นโครงสร้างสถาปัตยกรรม+ออกแบบภายใน ซึ่งก็แล้วแต่ style ของแต่ละที่
 • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน เน้นการตกแต่ง และออกแบบภายใน (decorate)
 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบติด 
  • สถาปัตย์ภายใน สายวิทย์ / ศิลป์คำนวณที่ไม่เกลียดคำนวณเรียนเสริม ฟิสิกส์ ฝึกความถนัดทางสถาปัตย์มา
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ทุกสายที่ขยันฝึก วาดเส้น และออกแบบภายในมาอย่างหนัก
 2. สัดส่วนและระยะเวลาการแบ่งเวลาติว
  • สถาปัตย์ภายใน ฝึก 6-16 เดือน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง สม่ำเสมอ
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ฝึก 10-24 เดือน สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง สม่ำเสมอ
 3. หน้าที่การงาน 
  • ทั้งสองสาขา ทำงานคล้านคลึงกัน
  • แต่ภายในจุฬาฯ จะสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้
  • การทำงานทั้งสองสาขาค่อนข้างคล้ายกันมากๆ
  • ฐานเงินเดือนของราชการ สถาปัตย์จะมากกว่าหน่อย แต่เอกชนเท่าๆกัน
  • แทบไม่ต่างกันครับตอนทำงาน เพราะแต่ละคณะ ก็จะมีก๊วน
  หรือบริษัทที่เด็กคณะนั้นๆจบไปทำงานรองรับอยู่แล้ว เรียกว่า พวกใครพวกมัน
 4. การศึกษาต่อ
  • สถาปัตย์ภายใน ศึกษาต่อสาขาสถาปัตยกรรมหลักได้ (ต่างประเทศ) – ต้องเรียนพื้นฐานเสริม
  และต่อทางสายออกแบบได้ทั้งหมด  * ภายใน ของ จุฬาฯ จะต่อโท ส.ถ. หลักได้
  • มัณฑนศิลป์ ต่อสายสถาปัตย์หลักไม่ได้ แต่ภายในได้่ และต่อสายออกแบบได้ทั้งหมด

พี่ขอสรุปว่า…. ถ้าใครชอบอะไรก็เลือกอันนั้น
ถ้าเข้ามัณฑนศิลป์ ก็ต้องเตรียมตัวฝึกหนักยาวเป็นปีๆ
เขียนวันละหลายๆรูป

ย้ำฝึกหนักมากๆ ย้ำฝึกหนักมากๆ ย้ำฝึกหนักมากๆ ย้ำฝึกหนักมากๆ ย้ำฝึกหนักมากๆ

 • ถ้าใครเข้าสถาปัตย์ ต้องเก็บ GPAX ให้ดีๆ ขยันๆทุกวิชา เตรียมความถนัดอย่างน้อย 1 ปี วิชาการต้องโอเคพอสมควร ถ้าจุฬาฯ ศิลปากร GPAX เท่าที่คำนวณ ต้องพ้น 3.20 ถึงจะสบายหน่อย (จุฬาฯ รับตรง เกณ์ขั้นต่ำ 3.00)

 

สุดท้าย มหาวิทยาลัยเป็นคนเลือกเรา เราแค่เตรียมตัวทำให้มหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าให้เค้ารับเราให้ได้
เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่แรก แต่ถ้าเราติดสองที่เมื่อไหร่ เราจะมีสิทธิ์เลือก ดังนั้น เราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด
เพื่อมหาวิทยาลัยในฝันของเรา

Visitors: 25,121