เลือกคอร์สไม่ถูก ต้องลงคอร์สไหน?

จริงๆแล้วเรามีคอร์สเรียนที่ไม่ซับซ้อน คอร์สจะถูกแบ่งตามกลุ่มของคณะที่จะเข้าและระดับชั้น

ทางเลือกที่ 1

สนใจที่จะเข้าเรียนใน.....คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

: สาขาสถาปัตยกรรม

: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

: สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

: สาขาออกแบบอุตสาหกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม / ออกแบบสนเทศสามมิติ

: สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

: INDA / COMMED จุฬาฯ (international program)

สถาบัน : จุฬาฯ / ศิลปากร / ลาดกระบัง / เกษตร / ธรรมศาสตร์ / เชียงใหม่ / พระจอมเล้าธนบุรี

คอร์สที่น้องจะต้องเลือกลงคือ : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

และเลื่อนขึ้นไปกดปุ่มเลือกคอร์ส / รอบเรียนได้เลย

โดยน้องเลือกคอร์สให้ถูกกับระดับการศึกษา เพราะหลักสูตรที่นี่ จะสอนเร่ง-เจาะลึก

ไปให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ซึ่งน้องสามารถเลือกคอร์สตามที่น้องสนใจได้เลย

คุณสมบัติของน้องที่จะเรียนสายนี้

1. อยู่สายวิทย์ / ศิลป์ คำนวณ ( ต้องเรียนเสริมฟิสิกส์ )

2. อยู่สายศิลป์-ภาษา แต่อยากเข้าภาค inter ของจุฬาฯ

3. ไม่รังเกียจวิชาการ

ทางเลือกที่ 2

สนใจที่จะเข้าเรียนใน.....

A คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร-ภาควิชา

: ออกแบบตกแต่งภายใน

: ออกแบบนิเทศศิลป์

: ออกแบบผลิตภัณฑ์

: ออกแบบเครื่องประดับ

: ประยุกต์ศิลป์ศึกษา

: ออกแบบเครื่องเคลือบ

B คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

: นฤมิตศิลป์-เรขศิลป์ ( Graphic Design )

C คณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ

: คณะศิลปศึกษา ( 5ปี )

D คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

: สาขาออกแบบสื่อสาร

E คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เฉพาะ 3 สาขานี้เท่านั่น

: ออกแบบนิเทศศิลป์

: การถ่ายภาพ

: ภาพยนต์และดิจิตัลมีเดีย

คอร์สที่น้องจะต้องเลือกคือ : วาดเส้นมัณฑนศิลป์ + ออกแบบ

และเลื่อยขึ้นไปกดปุ่มเลือกคอร์ส / รอบเรียนได้เลย

โดยน้องเลือกคอร์สให้ถูกกับระดับการศึกษา เพราะหลักสูตรที่นี้ จะสอนเร่ง-เจาะลึก

ไปให้เหมาะามกับช่วงเวลา ซึ่งน้องสามารถเลือกคอร์สตามที่น้องสนใจได้เลย

คุณสมบัติของน้องที่จะเรียนสายนี้

1. อยู่สายวิทย์ / ศิลป์-คำนวณ อยู่สายศิลป์-ภาษา

2. รักการวาดเส้น ( Drawing ) ที่ต้องฝึกหนัก

หมายเหตุ : หากน้อง ต้องการจะเข้า เฉพาะ B+C+D+E เท่านั่นและแค่นี้จริงๆ

โดยไม่สนใจจะเข้า A น้องควรเรียน วาดเส้นมัณฑนศิลป์+ออกแบบ+ความถนัดทางสถาปัตย์

หรือ ความถนัดทางสถาปัตย์ เลยก็ได้

ลองอ่านแผนผังด้านล่างนี้ก่อน :ถ้ายังเลือกไม่ถูกก็ตามมาได้ที่ www.facebook.com/artskillstudio

ถ้าน้องต้องการจะเรียนทางสาขาออกแบบโดยเฉพาะ สนใจแค่

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชานฤมิตศิลป์ < สาขาเรขศิลป์ – Graphic Design>
- คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา  จุฬาฯ
- กลุ่มนิเทศศิลป์ <นิเทศศิลป์ ถ่ายภาพ ภาพยนตร์ฯ ลาดกระบัง>

โปรดอ่าน เอกสาร แนะแนว นี้ : บางครั้ง น้องอาจจะ Clear มากขึ้น ในโลกของวงการออกแบบเมืองไทย
ยังมีสาขาที่น่าสนใจอีกเยอะแยะ

 

 

Visitors: 25,121