บรรยากาศการเรียนการสอน

    สอนแบบตัวต่อตัว มีเพื่อนเรียนในคราสไม่เกิน 5 คน  น้องๆจะได้รับการดูแลเอาใจใส่  

จากผู้สอนมัณฑนากรในสายอาชีพประสบการณ์กว่า15ปี  

บรรยากาศเป็นกันเอง นั่งเรียน 4ชม.10ครั้ง 3900 บาท

Visitors: 25,121